Om oss

Storyn

Om EdTech Studios

EdTech Studios representerar bred erfarenhet och kompetens, i kombination med tekniska förutsättningar genom egna produktionsanläggningar. Vår ambition är att alltid kunna vara totalleverantör åt våra kunder när det handlar om digitala utbildningar. Ett stort kontaktnät av samarbetspartners som etablerats över åren ger oss också tillgång till mer unik spetskompetens när det behövs i våra kundprojekt.

EdTech Studios har sin grund i gymnasieutbildning samt musik- och mediaproduktion i egna studios, en verksamhet som startade redan i slutet av 1980-talet. Arbetet med digitala utbildningar inleddes under 90-talet. I samband med att flera kundprojekt inom eLearning blev alltmer omfattande, inom ramen för mediagruppen Pama Studios, så startades EdTech Studios som ett självständigt företag under våren 2018.

Vi och kunden – vårt projektteam!

Utifrån mål, resurser och komplexitet bemannar vi vårt projektteam med en mix av pedagogisk, teknisk och ämnesmässig kompetens. Från EdTech Studios kan vi svara för stora delar, men som kund kommer vi att säkerställa er medverkan i behovsbeskrivning, kvalitetssäkring och att bedöma ämnesmässig nivå och relevans.

EdTech Studios i möte

Våra policys

Vi försöker också leva som vi lär! Vi träffas och har fysiska möten när det behövs. Men vi eftersträvar så klart att göra det vi kan genom att mötas och samarbeta online.

PDCA
Versamhetsstyrning

Kvalitet i alla steg – vår högsta prioritet!

Vår projektstyrningsmodell bygger på PDCA – Plan, Do, Check, Act. Syftet är att säkerställa att projektet når de resultat som våra uppdragsgivare önskar. Den metodik vi omsorgsfullt utvecklat för att skapa utbildningar omfattar en arbetsprocess som alltid genomsyrar våra projekt.

1. Planering

 • Målbeskrivning resultat och pedagogik
 • Resursplanering – tid och budget
 • Struktur och mock-up
 • Systemkrav

2. Utveckling

 • Manus
 • Konceptualisering
 • Förproduktion
 • Systemanpassning

3. Produktion

 • Text, ljud, bild, video, animering
 • Bearbetning och post-produktion
 • Systemintegration
 • Kvalitetssäkring

4. Leverans

 • Funktions- och användartester
 • Kvalitetssäkring och revidering
 • Systemimplementering och driftslösning
 • Leverans / Go Live

Medarbetare

Våra medarbetare representerar en bred mix av relevant kompetens och erfarenheter.

HR &Miljöansvarig
Public Relations Manager
Fotograf & redigerare
Producent interaktiv eLearning
Musikproduktion
Fotograf Sara Jonasson
Kommunikation & Sociala medier
Ekon. Dr. & Styrelseordförande
Röst & Voiceover
Fotograf
Röst & Voiceover
Webdesign, Filemaker Pro

Våra studios

Vi har toppmoderna studios både för ljud, video & streaming

Video/Sändning

Vi har både kunnandet och utrustningen för att få det bästa ljudet och den bästa bilden vid inspelning eller vid livesändning.

Greenscreen

Vi har ett helt greenscreen-rum för perfekta inspelningar/sändningar med valfri bakgrund.

ljudinspelning

Med lång bakgrund inom musikbranschen så kan vi ljud. Vi har flera ljudstudios för voiceover och musik.

Scen

Behöver du spela in eller sända ett större evenemang så har vi tillgång till en stor scen med plats för publik.

Vill du veta mer?

Hur kan ni komma igång med eLearning? Eller vad är ert nästa steg i att utveckla digitalt lärande? Tveka inte att höra av dig till oss!